Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sposoby na zainteresowanie uczniów chemią (warsztaty)Program:
1. Metody na pokonywanie barier psychologicznych i strachu przed chemią
2. Proste i efektowne doświadczenia na pierwsze lekcje z chemii
3. Konkurs wiedzy chemicznej jako metoda łącząca żartobliwe i merytoryczne podejście do przedmiotu

Terminy realizacji:
18-01-2022 w godz. 16.00-19.00

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik, Konrad Trokowski - specjalista zew