Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sposoby przygotowania uczniów do części matematycznej egzaminu ósmoklasisty (warsztaty)Program:
  1. Kompetencje matematyczne uczniów weryfikowane na egzaminie dla ósmoklasistów.
  2. Przygotowanie uczniów klas VII i VIII do egzaminu. 

Terminy realizacji:
04-10-2018 w godz. 14.30-17.45
11-10-2018 w godz. 14.30-17.45

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki drugiego etapu edukacyjnego
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: dr Joanna Majczak - nauczycielka SP14 we Włocławku