Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sposoby rozwiązywania i zapobieganie konfliktom w szkole (warsztaty)Program:
1.Konflikt jako element życia społecznego. Błędy w zarządzaniu konfliktem
2.Nieinwazyjne komunikowanie się jako sposób rozwiązywania sytuacji trudnych
3.Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole

Terminy realizacji:
26-01-2023 w godz.
02-02-2023 w godz.

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka