Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole (warsztaty)Program:
1.Konflikt jako element życia społecznego. Błędy w zarządzaniu konfliktem
2. Nieinwazyjne komunikowanie się jako sposób rozwiązywania sytuacji trudnych. Rodzaje stylów rozwiązywania sytuacji konfliktowych
3. Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole

Terminy realizacji:
16-03-2022 w godz. 15.00-18.15
23-03-2022 w godz. 15.00-18.15

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka