Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły (warsztaty)Program:
  1. Podstawa prawna planowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.
  2. Zadania dyrektora szkoły w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.
  3. Konstruowanie planu nadzoru pedagogicznego.

Terminy realizacji:
14-11-2017 w godz. 9.30 - 12.30

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik