Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Środki dydaktyczne sprzyjające rozumieniu matematyki w zasięgu ręki (warsztat)Program:

1. Znaczenie pomocy dydaktycznej dla rozumienia matematyki przez dziecko
2. Stosowanie prostych rozwiązań wizuzalizujących
3. Kreatyność nauczyciela w konstruowaniu pomocy dydaktycznychCena: 110 zł
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: prof. Małgorzata Makiewicz - Uniwersytet Szczeciński