Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Środki dydaktyczne w edukacji matematycznej. Pomiędzy poznaniem wirtualnym a realnym (warsztaty)Program:
1.Matematyka szkolna w kuchni, parku...
2.Matematyczna gra terenowa
3.Komu potrzebny jest zeszyt do matematyki? O sposobach kształtowania języka matematycznego ucznia i o specyfice tekstu matematycznego


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: Małgorzata Makiewicz