Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Stężenie CO2 i O2 podczas fotosyntezy

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Ewa Olejnik