Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Storyjumper – piszemy e-książki na lekcjach języka angielskiego (warsztaty)Program:
1. Wykorzystanie aplikacji do tworzenia e-książek na lekcjach języka angielskiego
2. Motywowanie uczniów do wykorzystania wiedzy językowej w praktyce
3. Wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu języka angielskiego
4. Praktyczne zastosowanie aplikacji na lekcjach języka angielskiego
5. Gotowe pomysły na scenariusze lekcji z wykorzystaniem aplikacji Storyjumper


Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Joanna Piernikowska