Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sukces na ustnym egzaminie maturalnym z języka angielskiego (warsztaty)Program:
1.Główne założenia ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego
2.Pomysły na swobodne wypowiadanie się uczniów w języku angielskim
3.Jak sprawić, aby ustny egzamin maturalny był dla uczniów prosty i przyjemny
4.Motywowanie uczniów do realizacji wypowiedzi ustnych na egzaminie maturalnym
5.Praktyczne wskazówki do wykorzystania w trakcie lekcji języka angielskiego
6.Ocenianie wypowiedzi ustnych zgodnie z wymogami egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Terminy realizacji:
21-10-2022 w godz. 16.00-18.15

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Joanna Piernikowska