Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Super przedszkole (seminarium)Program:
1. Promowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w przedszkolu.
2. Wymiana doświadczeń.

Terminy realizacji:
20-09-2021 w godz. 16.00-18.15
16-03-2022 w godz. 16.00-18.15
25-05-2022 w godz. 16.00-18.15

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska