Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Super przedszkole (seminarium online)Program:
1.Promowanie niekonwencjonalnych rozwiązań edukacyjnych w przedszkolu
2.Dzielenie się doświadczeniem, wymiana doświadczeń

Terminy realizacji:
04-04-2022 w godz. 16.00-17.30
20-09-2022 w godz. 16.00-17.30

Cena: 0 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska