Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Światowy Dzień Wody (konferencja)Program:
1.Dlaczego mielibyśmy martwić się o wodę?
2.Oblicz ""swój ślad wodny"" i bądź świadomym konsumentem
3.Uczniowskie projekty, przykłady dobrych praktyk


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka, Ewa Olejnik