Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Szkolny doradca zawodowy - bank narzędzi (kurs online)Program:

1. Zadania i obowiązki szkolnego doradcy zawodowego.

2. Dokumentacja szkolna dotycząca doradztwa zawodowego.

3. Monitoring i ewaluacja.

4. Metody diagnozowania zasobów oraz predyspozycji ucznia.

5. Nowe rozwiązania we współczesnym poradnictwie kariery.

6. Metody pracy z grupą. - przykłady ćwiczeń.

 

Praca online: 24.10.2019 - 18.11.2019


Terminy realizacji:
24-10-2019 w godz.

Cena: 70,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy, doradcy zawodowi
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Agata Antkowska