Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Szkolny doradca zawodowy (kurs)Program:
  1. Podstawy prawne.
  2. Tworzenie i realizacja programu doradztwa zawodowego.
  3. Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego.
  4. Tworzenie i realizacja  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
  5. Przykłady współpracy nauczycieli.
  6. Organizacja przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole.

Terminy realizacji:
27-09-2018 w godz. 14.45-18.00
04-10-2018 w godz. 14.45-18.00
11-10-2018 w godz. 14.45-18.00
16-10-2018 w godz. 14.45-18.00

Cena: 160,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 16
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska