Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Szlakiem legend i podań kujawskich

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze