Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sztuka pisania - od pomysłu do realizacji (warsztaty)Program:
  1. Wyrażanie własnego zdania, czyli formułowanie tezy.
  2. Tworzenie wypowiedzi, budowa argumentu. Argument a przykład.
  3. Kompozycja pracy-plan kompozycyjny.
  4. Rytm akapitowy. Rodzaje akapitów.
  5. Sztuka skracania, parafrazowania i uogólniania wypowiedzi, czyli jak tworzyć dobre streszczania.

Terminy realizacji:
13-03-2019 w godz. 15.30-18.00
20-03-2019 w godz. 15.30-18.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk