Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Sztuka porozumiewania się, czyli sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole (warsztaty)Program:
  1. Skuteczna komunikacja w praktyce szkolnej.
  2. Konflikt jako element sytuacji konfliktowych w szkole.
  3. Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole.

Terminy realizacji:
01-03-2018 w godz. 14.30 - 17.30
15-03-2018 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka