Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tajemnice Biblioteki Pedagogicznej KPCEN

Liczba godzin: 1
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze