Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tajemnice kuchni molekularnej.Program:

1. Wprowadzenie do eksperymentu, w tym odniesienie do podstawy programowej.

2. Instrukcja wykonywania doświadczeń z wykorzystaniem techniki małej skali.

3. Kuchnia molekularna na co dzień – eksperymentowanie indywidualnie lub w parach.


Terminy realizacji:
07-03-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Cena: 60,00 zł
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska