Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tańce kujawskieProgram:

1. Podstawowe kroki i figury kujawskich tańców:
- kujawiak.
- polka
- szocik
- chodzony
2. Podstawowe informacje na temat historii tańca.
3. Taniec zespołowy „Tańce kujawskie” wykorzystanie elementów tańców poznanych w czasie warsztatów.
4. Wykorzystanie tańców polskich i regionalnych w edukacji dziecka, ucznia.
5. Strój kujawski: dziecięcy, młodzików i dorosłych.


Terminy realizacji:
02-02-2019 w godz. 9.00-16.15
09-02-2019 w godz. 9.00-14.00

Cena: 180,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 15
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Maciej Mielczarski