Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Teatr w szkole, szkoła w teatrze (warsztaty)Program:
  1. Tworzenie i praca z młodzieżową grupa teatralną.
  2. Animacja przedmiotu.
  3. Zastosowanie metody teatralnej na lekcjach przedmiotowych.
  4. Lekcja w teatrze.


Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele humaniści
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, Teatr "Nasz"