Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Technologia cyfrowa - nauczyciel wobec wyzwań współczesności (seminarium)Program:
  1. Technologiczne innowacje - ich wpływ na życie ucznia i nauczyciela.
  2. Technologia cyfrowa - pozytywne aspekty i zagrożenia w edukacji.
  3. Wizja przyszłości edukacji - wybrane aspekty.

Terminy realizacji:
27-11-2018 w godz. 14.30-17.45

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Maciej Krzemiński
Prowadzący: Maciej Krzemiński