Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tell me a story – nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem elementów literatury anglojęzycznej dla dzieci (warsztaty)Program:
1. Rola bajek w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu
2. Praktyczne planowanie zajęć w przedszkolu z wykorzystaniem elementów literatury anglojęzycznej dla dzieci
3. Tworzenie scenariuszy i pomysłów na konkretne zajęcia w przedszkolu
4. Wykorzystanie dramy podczas zajęć

Terminy realizacji:
09-12-2021 w godz. 17.00-19.15

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Joanna Piernikowska