Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tętno i ciśnienie krwi a wysiłek fizycznyProgram:
1. Tętno spoczynkowe
2. Ciśnienie krwi
3. Wpływ wysiłku na tętno i ciśnienie krwi


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Katarzyna Zawacka