Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

TIK - Odkrywamy tajemnice nauki mobilnej (warsztaty)Program:
1. Edukacja mobilna
2. Kompetencje cyfrowe - kompetencjami przyszłości
3. Generatory pomocy dydaktycznych - Trimino, generator QR kodów i rebusów
4. Interaktywnie na lekcji - mentimeter, ahaslides
5. Tworzymy interaktywnw ćwiczenia - LearningApps, Wordwall
6. Odwrócić lekcję - filmy w Animoto
7. Padlet jako miejsce udostępniania materiałów dla ucznia
8. Canwa bez tajemnic
I moduł - 30zł
II moduł - 30 zł
III moduł - 45 zł
IV moduł - 45 zł
V moduł - 55 zł
Całość jednorazowo 150 zł, można zapisać się na każdy moduł osobno
Terminy realizacji:
30-03-2022 w godz. 15.00-16.30
06-04-2022 w godz. 15.00-16.30
13-04-2022 w godz. 15.00-17.30
22-04-2022 w godz. 15.00-17.30
28-04-2022 w godz. 14.30-18.00

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 14
Kierownik formy: Ewa Olejnik