Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

TIK w edukacji humanistycznej (warsztaty)Program:
  1. Efektywne zastosowanie TIK w pracy nauczyciela humanisty.
  2. Tworzenie testów i quizów online z wykorzystaniem aplikacji np. Kahoot, Quizziz, Learningapps.
  3. Praca w chmurze.

Terminy realizacji:
10-10-2018 w godz. 15.30-18.00
17-10-2018 w godz. 15.30-18.00
24-10-2018 w godz. 15.30-18.00

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele humaniści, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk