Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

TIK w edukacji humanistycznej (warsztaty)Program:
  1. Diagnoza kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli. Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie stosowania TIK.
  2. Wykorzystanie TIK w pracy polonisty: program Voki,  aplikacje ToonDoo i i StoryJumper.
  3. Praca w „chmurze”, możliwości Dysku Google.
  4. Tworzenie testów i quizów online  z wykorzystaniem aplikacji Kahoot, Quizziz,Learningapps.

Terminy realizacji:
28-03-2018 w godz. 15.00 - 18.00
11-04-2018 w godz. 15.00 - 18.00
24-04-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Cena: 90,00 zł
Adresat: nauczyciele edukacji humaniści, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk