Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

TIK w edukacji przyrodniczej (kurs)Program:
  1. TIK a kompetencje kluczowe.
  2. Wykorzystanie QR kodów - gry terenowe, escape room.
  3. Rozszerzona rzeczywistośc i ozoboty na zajęciach.
  4. Wykorzystywanie darmowych programów i aplikacji internetowych do tworzenia materiałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
  5. Tworzenie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK .             

Terminy realizacji:
19-02-2020 w godz. 14.30-18.00
04-03-2020 w godz. 14.30-18.00
19-03-2020 w godz. 14.30-18.00

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Ewa Olejnik