Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

TIK we wspieraniu kreatywności i proinnowacyjności ucznia (warsztaty)Program:
  • Praca z cyfrowym tubylcem
  • Motywacja i zaangażowanie sposobem na zwiększenie efektywności edukacji
  • BYOD, testy, quizy, animacja poklatkowa, kostka Merge

Terminy realizacji:
01-12-2020 w godz.
08-12-2020 w godz.

Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Anna Puścińska