Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

TIKowanki – interaktywne zabawy poznawcze dla starszych przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Jolanta Kolibowska