Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tożsamość kulturowa Włocławka i okolic - obrazy i opowieści o dawnych mieszkańcach ziemi kujawskiej (warsztaty)Program:
  1. Zarys historii i wiadomości ogólne dotyczące Kujaw i ziemi dobrzyńskiej
  2. Obrazy przeszłości regionu inspirowane fotografiami jego dawnych mieszkańców
  3. Biografie budujące tożsamość kulturową - historie znaczących postaci żyjacych w czasach minionych w naszym regionie


Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Maciej Krzemiński
Prowadzący: Tomasz Wąsik, Dorota Łańcucka, Maciej Krzemiński