Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze