Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Trening relaksacyjny JacobsonaProgram:
Progresywna relaksacja mięśni.
Ćwiczenia w treningu Jacobsona.
Terminy realizacji:
08-03-2022 w godz. 11.00-12.30

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Katarzyna Zawacka