Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Trudności w matematyce można pokonać (warsztaty)Program:
1. Kiedy pojawiają się trudności w uczeniu się matematyki?
2. Rozpoznawanie trudności w uczeniu się matematyki
3. Wspieranie dziecka-ucznia z trudnościami w uczeniu się matematyki

Terminy realizacji:
11-05-2022 w godz. 16.00-18.15
18-05-2022 w godz. 16.00-18.15

Cena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joann Wójcicka - psycholog PPP w Łodzi