Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tutoring w nauczaniu języków obcych (wykład)Program:
  1. Podstawy tutoringu. Jak pracuje tutor?
  2. Metoda tutoringu krok po kroku.
  3. Przykładowe narzędzia tutoringu na zajęciach języka obcego.

Terminy realizacji:
26-09-2017 w godz. 15.00 - 16.30

Adresat: nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński