Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Twórczy nauczyciel przedszkola - kodowanie nie tylko na dywanie
Terminy realizacji:
22-10-2019 w godz. 15.00-17.15
26-03-2020 w godz. 15.00-17.15

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Jolanta Kolibowska