Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Twórczy nauczyciel przedszkolaProgram:

 

Praca online:
18-10-2018 - 02-06-2019


Terminy realizacji:
28-11-2018 w godz. 15.00-17.30
11-02-2019 w godz. 15.00-17.30

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Jolanta Kolibowska