Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat aleksandrowski)
Terminy realizacji:
27-09-2017 w godz. 15.00 - 18.00
10-06-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Prowadzący: Dariusz Jałoszyński