Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (powiat rypiński)Program:

Cele:
• wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci
• analiza przykładów dobrych praktyk w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego
• tworzenie nowych rozwiązań i dokumentów na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci
• doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami diagnostycznymi poszerzanie wiedzy z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego


Treść kształcenia:
• program edukacyjny doradztwa zawodowego dla kl. VII w roku szkolnym 2017/18
• rodzice w procesie doradztwa edukacyjno - zawodowego
• oczekiwania pracodawcy wobec absolwentów szkół, uwarunkowania lokalnego rynku pracy
• interpretacja wyników badań w zakresie  predyspozycji zawodowych ucznia
• zastosowanie TIK w pracy doradcy, praca w chmurze, narzędzia online
• tworzenie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego
• delegowanie zadań 


Terminy realizacji:
27-09-2017 w godz. 15.00 - 18.00
10-06-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Dorota Łańcucka