Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tworzenie i realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowegoProgram:

1. Podstawy prawne doradztwa zawodowego w szkole

2. Tworzenia WSDZ zgodnie ze statutem szkoły

3. Zadania rady pedagogicznej – wspólpraca i delegowanie zadań 

4. Współpraca z rodzicami w zakresie doradztwa zawodowego

5. Przykłady WSDZ dla różnych typów szkół


Terminy realizacji:
16-02-2018 w godz. 10.00 - 14.00

Cena: 50,00 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska