Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tworzenie i realizacja Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego - powiat rypińskiProgram:

 
Praca online:
05-10-2018 - 31-05-2019


Terminy realizacji:
04-10-2018 w godz. 10.00-12.00
06-12-2018 w godz. 10.00-12.00
07-03-2019 w godz. 10.00-12.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Prowadzący: Agata Antkowska