Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tworzenie szkolnych systemów rozwijania uzdolnień i zainteresowań ucznia (warsztaty)Program:
  1. Diagnozowanie uzdolnień.
  2. Planowanie pracy z uczniem zdolnym na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
  3. Współpraca nauczycieli w tworzeniu systemowych rozwiązań w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Terminy realizacji:
18-04-2018 w godz. 14.30 - 17.30
25-04-2018 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska