Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tworzenie testów, gier i quizów - technologia informatyczno-komunikacyjna w edukacji polonistycznej (warsztaty)Program:
  1. Prezentacja wybranych aplikacji i narzędzi do tworzenia quizów.
  2. Tworzenie zasobów własnych z wykorzystaniem aplikacji Kahoot. Quizizz, Quizlet, Formularzy Google oraz platformy Learning Apps.

Terminy realizacji:
14-03-2020 w godz. 09.00-15.00

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele poloniści
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk