Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tworzymy escape room o prawach autorskich - seminarium online dla uczestników akcji Kwietniowi AntypiraciProgram:
1.W kreatywnym świecie - legalne i etyczne korzystanie z własności intelektualnej – Wojciech Wawrzak, radca prawny, autor bloga PraKreacja.
2.Escape room: cyfrowo z Genial.ly - Paweł Zienowicz, programista, założyciel Akademii Genialnego Nauczyciela.
3.Escape roomy, czyli pokoje zagadek w edukacji – Sylwia Czerwińska-Modrzejewska i Monika Rębiałkowska, nauczycielki w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku.
4.Innowacje pedagogiczne z Kwietniowymi Antypiratami – Anna Puścińska, ogólnopolski koordynator akcji Kwietniowi Antypiraci 2022.

Terminy realizacji:
03-03-2022 w godz. 13.00-14.30

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Anna Puścińska