Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tydzień mózgu. Jak wspomagać uczący się mózg dziecka? (seminarium)Program:
1.Co wiemy o mózgu? - neuronauki i wiedza o  uczeniu się dziecka
2.Wspomaganie mózgu uczącego się dziecka. Co już robię? Co jeszcze mogę zrobić? Czego unikać?

Terminy realizacji:
07-03-2023 w godz. 16.00-17.30

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska