Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Tydzień mózgu. Trening umysłu dla małych bystrzaków czyli jak rozwijać zdolności językowe najmłodszych (seminarium)Program:
1.Co wiemy o mózgu?
2.Wspomaganie mózgu w nauce języków obcych


Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Joanna Piernikowska