Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Uczące się dziecko w zdalnej edukacjiProgram:

Wyjaśnienie pojęć związanych z kompetencją uczenia się dziecka.
Mechanizmy wpływające na uczenie się dziecka.
Kierowanie procesem uczenia się dziecka uczenie się dziecka  w zdalnej edukacji.
Odpowiedzi na pytania uczestników.


Terminy realizacji:
13-05-2020 w godz. 15.00-16.00

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 1
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska