Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Uczeń sprawiający trudności wychowawcze - skuteczne metody oddziaływania (warsztaty)Program:
  1. Umiejętności wychowawcze w pracy nauczyciela.
  2. Metody i techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
  3. Procedury interwencyjne dla ucznia łamiącego zasady i normy szkolne.

Terminy realizacji:
07-02-2019 w godz. 14.30-17.45
14-02-2019 w godz. 14.30-17.45

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka