Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Uczeń w dialogu z literaturą - o  interpretowaniu tekstów literackich i wyrażaniu własnych opinii (warsztaty)Program:

1. Zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym a Podstawa programowa kształcenia ogólnego z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych.

2. Formy wypowiedzi pisemnej: rozprawka, interpretacja tekstu poetyckiego -poziom podstawowy; wypowiedź argumentacyjna i interpretacja porównawcza utworów literackich.

3. Kryteria oceny wypracowań.

4. Zmiany w egzaminie maturalnym.


Terminy realizacji:
25-11-2020 w godz.
02-12-2020 w godz.

Cena: 150,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Liczba godzin: 15
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk